πŸ€—Smart Contracts

The Transit Swap&Cross smart contracts address info.

The full list of smart contracts on these networks:

Transit Swap & Cross Router v4

ChainContract

ETH

0x00000047bB99ea4D791bb749D970DE71EE0b1A34

BSC

0x00000047bB99ea4D791bb749D970DE71EE0b1A34

HECO

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

OEC

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

Polygon

0x07964f135f276412b3182a3B2407b8dd45000000

Fantom

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

Arbitrum One

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

Klaytn

0x9865EeBdD1cE65f45b6247AEEd2fA2252ECA7A08

Avalanche

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

TRON

TKqQ7zuL7yKp1NWuhGpoXTDiE3j2qiAbRE

KCC

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

CFX

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

GLMR

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

Solana

5ZKhigaUWXa7GGhae8UdUjJtNJiMBLi3igGVstef3tHf

Aptos

0x76a6de079111442b4df012efcd35da77a99446bff13f4da32e305226e23d6be1

zkSync Era

0x65dE59507CaA235c8cA49BFD008CADA4d846CAA7

EOS EVM

0x12B0b0B068cE0c9C1ea64661fEd9fAB22E401240

ETC

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

OP

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

Linea Mainnet

0x00000047bB99ea4D791bb749D970DE71EE0b1A34

opBNB Mainnet

0x00000047bB99ea4D791bb749D970DE71EE0b1A34

Base

0xb45A2DDA996C32E93B8c47098E90Ed0E7ab18E39

Mantle

0x00000047bB99ea4D791bb749D970DE71EE0b1A34

CORE

0x00000047bB99ea4D791bb749D970DE71EE0b1A34

Zeta

0x07964f135f276412b3182a3B2407b8dd45000000

Kroma

0x07964f135f276412b3182a3B2407b8dd45000000

Merlin

0x07964f135f276412b3182a3B2407b8dd45000000

Manta

0x07964f135f276412b3182a3B2407b8dd45000000

Blast

0x07964f135f276412b3182a3B2407b8dd45000000

Please execute the token approval to the Router before swapping.

Last updated